Over mij

Drs. Caroline Noorlander
Drs. Caroline Noorlander


 

Caroline Noorlander: een hart voor taal én voor het onderwijs 

Een kind tot bloei zien komen door het de juiste begeleiding te bieden, daar ligt mijn passie. Daarom lever ik diensten binnen het onderwijs van leerlingen in de basisschool leeftijd. Ik zet mijn kennis en ervaring vanuit het regulier en speciaal onderwijs in om zowel leerkrachten als leerlingen een stap verder te helpen. Daarnaast ben ik gekwalificeerd taal- en leesspecialist. Vanuit die expertise help ik scholen bij de ontwikkeling van hun taalbeleid en de screening van leerlingen met dyslexie. Ook begeleid ik leerlingen in hun taalontwikkeling. Omdat ik het onderwijs van binnenuit ken, mag ik mezelf ervaringsdeskundige noemen. Hierdoor ben ik in staat vanuit een breed perspectief te denken.  

Ik ben officieel geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Alleen remedial teachers die aan de kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking voor LBRT-registratie.

Ook ben ik geregistreerd lid van de LBBO, Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs. De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, beeldbegeleiders, specialisten begaafdheid en zelfstandig begeleiders in het onderwijs. 

  

 

 


 
 
 
E-mailen
Map
LinkedIn