Contact

U kunt voor vragen en/of informatie contact opnemen met mij via info@taalhulp040.nl of het contactformulier

Kennismaking

Na aanmelding volgt een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in beeld gebracht en ontvangt u aansluitend een gratis advies. 

Behandeling

Allereerst wordt de hulpvraag in beeld gebracht aan de hand van actuele (toets) resultaten, informatie van leerkracht, ouders en kind. Het daaruit voortvloeiende behandelingsplan met de daarin beschreven doelstellingen sluit zoveel mogelijk aan bij de methodes die op de basisschool van uw kind gebruikt worden. Ook maak ik gebruik van aanvullende methodes die passen bij de leerbehoefte en leerstijl van uw kind. 

Een goede samenwerking tussen school, ouders en begeleider is van groot belang. Indien nodig en met uw toestemming neem ik contact op met de leerkracht van uw kind zodat de leerstof goed afgestemd wordt.

Evaluatie

Na een in het behandelplan afgesproken periode, wordt er een evaluatiegesprek ingepland. We bespreken hoe het gaat en wat de resultaten zijn. Als de doelen gehaald zijn, bekijken we of verdere begeleiding nog wenselijk is. 
 
 
E-mailen
Map
LinkedIn